Kedves Vásárlóink!
2024. június 20-21-én irodánk zárva tart, a csomagfeladás szünetel.
Megértéseteket köszönjük!

+36-20/340-0280          

Blog

Részvételi szabályzat nyereményjátékhoz

Kávébolt.net
2024.05.21 07:00
Részvételi szabályzat nyereményjátékhoz

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
A „PICCOLO & DOLCE CAPUCCINO” NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

 

  1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója:

Netpresso Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2120 Dunakeszi, Ábrahám Pál utca 15. a. ép., adószám: 14681266-2-13, honlap: www.kavebolt.net, e-mail cím: info@kavebolt.net (a továbbiakban: a „Szervező”), valamint a ’Vantgard Digital Kft., székhely: 2120 Dunakeszi, Erzsébet u. 22/2., adószám: 29297654-2-13, honlap: www.vantgarddigital.hu, e-mail cím: hello@vantgarddigital.hu (a továbbiakban: a „Lebonyolító”).

 A promóciót az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik hozzá, az Instagram így nem felel az esetleges károkért sem.

  1. Részvételi feltételek:

2.1 Ki vehet részt?

A nyereményjátékban kizárólag 18 éven felüli természetes személyek vehetnek részt (a továbbiakban: a „Résztvevő”).

A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő egyben kijelenti, hogy a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és a Szervező Adatvédelmi nyilatkozatában foglaltakat megismerte.

2.2 Hogyan lehet játszani?

Játszani 2024. május 21. 10:00 óra és 2024. június 04.  éjfél között lehet. A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi feltételeknek szükséges egyidejűleg teljesülni:

  • tetszik-elni kell a játék Insta posztját,
  • követni az @kavebolt Insta oldalt,
  • és meghívni kommentben legalább egy barátot/barátnőt, akinek a reménybeli nyertes szívesen ajánlja az oldalt, illetve a játékot.
  • ha egy játékos több ismerősét is megjelöli külön-külön hozzászólásban, azzal növeli a nyereményjátékban való részvételi esélyét, de
  • ha egy játékos azonban egy kommentben több embert is megjelöl, azzal csak egyszer jelentkezik.

2.3 A sorsolás

A sorsolás 3 fős sorsolási bizottság előtt, véletlenszerű sorsolási applikáció segítségével zajlik, a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv felvétele mellett.

 

2.4 Meddig lehet játszani?

A nyereményjátékon a legkésőbb 2024. június 04. éjfélig, a 2.2. pont szerint végrehajtott interakciók vehetnek részt.

2.5 A nyeremény

2 db LUCAFFÉ PICCOLO & DOLCE CAPPUCCINO CSÉSZE

A nyeremény másra nem átruházható és pénzre nem átváltható.

Pótnyertes kisorsolására nem kerül sor.

2.6 Az eredményhirdetés

Az eredményhirdetésre 2024. június 07. napján a Szervező Instagram és Facebook felületén kerül sor a nyertes profil nevének közzétételével. A nyertest külön privát üzenetben is értesítjük az Instagram felületen.

Amennyiben a nyertes Résztvevő a nyereményét nem tudja átvenni személyesen, úgy akkor e-mailben való jelentkezéssel tudja átvenni.

2.7 Adózás és költségek

A Nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremények esetleges kézbesítésével járó költséget szintén a Szervező viseli.

Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további fizetési kötelezettség nem terheli.

2.8 Kizárás

  • A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító tulajdonosai, vezető tisztségviselői és munkavállalói, valamint azok – a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti – közeli hozzátartozói;
  • A nyereményjátékból kizárásra kerül, aki a jelen nyereményjátéki szabályzatban szereplő bármely feltételnek nem felel meg.
  • A nyereményjátékból kizárásra kerül az a nyertes Résztvevő, aki a Szervező vagy a Lebonyolító kétszeri próbálkozása ellenére Instagram üzenetben vagy az általa megadott elérhetőségen, vagy elérhetőségeken 7 (hét) napig nem válaszol, vagy nem elérhető.

A Résztvevő a jelen nyereményjátéki szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szervező a jelen pontban rögzített kizárási okok észlelése esetén, bármely további figyelmeztetés, vagy felhívás nélkül jogosult a Résztvevő kizárásáról dönteni és a nyereményt visszakövetelni. A kizárásról a Szervező a Résztvevőt privát üzenetben értesíti.

 

2.9 Hatálybalépés és egyéb rendelkezések

A Szervező és a Lebonyolító a jelen nyereményjátéki szabályzatot bármikor módosíthatja a Résztvevők egyidejű tájékoztatása mellett.

A Résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos további információt a hello@vantgarddigital.hu e-mail címen kérhetnek.

A jelen nyereményjátéki szabályzat a https://www.kavebolt.net/ oldalra történő feltöltés napján lép hatályba.

Budapest, 2024. május 20.